• Her türlü ingilizce çeviri talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Teknik çevirilerde çok uygun fiyatlar. Lütfen teklif isteyiniz.
 • Öğrenciler için müthiş kampanya! Öğrencilere, çevirilerde %10 indirim uyguluyoruz. Her türlü tez veya teknik, bilimsel çeviri için bize ulaşınız.
 • Noter onaylı tercüme için yeminli tercümanlarımız hizmetinizdedir.
hizmetlerimiz
hizmetlerimiz
 • Mahkeme kararları tercümeleri
 • Sigorta ekspertiz raporları ve yazışmaları çevirileri
 • Ulusal ve uluslararası resmi yazışma tercümeleri
 • Katalog, broşür, reklam ve tanıtım metni tercümeleri
 • Lisans ve patent çevirileri
 • İnternet portalı ve siteleri tercümeleri
 • Uluslararası anlaşmalarla imza altına alınmış anlaşma metinleri, protokol tercümeleri
 • İmza sirküleri, şirket kayıtları, kuruluş ve tescil belgeleri, şartnameler, taahhütnameler, teminat mektupları, yönetim kurulu karar ve toplantı tutanak tercümeleri
 • Uluslararası ticari anlaşma metinleri, yazışmalar, fatura ve ticari belgelere ait çeviriler
 • Uluslararası ticaretin alanına giren her türlü fatura, irsaliye, proforma fatura, konşimento, çek, satış sözleşmeleri, taahhütnameler, reklamasyon ve dekont belgeleri, garanti belgeleri, audit-inspection raporları, menşei şahadetnameleri, akreditif ve lisans belgeleri tercümeleri.
 • Her türlü bankacılık ve sigortacılık belge ve evrak çevirileri
 • Motor, elektrik-elektronik, otomotiv, tekstil, mimari ve inşaat gibi sektörlere ait her türlü teknik evrak, kayıt ve belge tercümeleri.
 • Lojistik ve gümrük konulu her türlü belge ve yazışma çevirileri
 • Uluslararası yargı sürecine intikal etmiş beynelmilel davalara ait her türlü yazışma, dilekçe, tutanak, bilirkişi raporu ve karar metni tercümeleri.
 • Tıbbi rapor tercümeleri.
 • Diploma, transkript, çıkış belgesi, tez, proje, ödev tercümeleri.
smyrna tercüme hakkında tercüme hizmetlerimiz tercüme alanlarımız neden smyrna tercüme Bize ulaşın